Loading...

Jumat, 30 November 2012

foto model berskala

Sebuah foto/model berskala mempunyai bentuk yang sama dengan bentuk aslinya/ bentuk sebenarnya.

mobil aslinya.                                                                    model mobil.

diketahui:
P asli: x                         P model: 36cm
l  asli: 1,5m=150cm        l  model: 12cm
kerena sisinya bersesuaian sebanding, maka dapat dibuat perbandingan berikut ini.

panjang pada model   lebar pada model    tinggi pada model
panjang sebenarnya = lebar sebenarnya = tinggi sebenarnya

     dengan menggunakn perbandingan di atas, maka dapat dihitung panjang mobil sebenarnya .
untuk mengetahui dari= x maka dengan memilih sepasang perbandingan di atas diperoleh:

lebar pada model    panjang pada model
lebar sebenarnya =  panjang sebenarnya

 12     36
150 =  x

12x = 150 x 36
12x = 5.400
  x   = 5.400
            12
   x = 450 cm = 4,5 m

1 komentar:

  1. bilang saya jika ada yg kurang atau komen agar saya akan meperbaharui lagi

    BalasHapus